ECOIS Nieuwsbrief over Moodle trainingen, cursus computergames maken voor docenten, thema-avond computerlokaal, en nog veel meer

Nieuwsbrief september 2010*)

Reactie: Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl) en Ton Wolf (a.j.g.wolf@gmail.com)

ECOIS-logo

Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname

In deze nieuwsbrief:

  • ECOIS brengt nieuwe training Moodle-systeembeheer en herhaalt de Moodle-training voor docenten
  • ECOIS-presentatie op Nederlandse onderwijsdagen? Breng DEZE WEEK uw stem uit!
  • Cursus “Computer Games Maken voor Docenten” ook in Suriname te volgen
  • ECOIS organiseert studie-avond over “het computerlokaal”
  • Gaming summerschool leverde vijf nieuwe games op
  • Nieuw op onze website
  • Contact

ECOIS brengt nieuwe training Moodle-systeembeheer en herhaalt de Moodle-training voor docenten

ECOIS herhaalt van 6-7 oktober 2010 zijn training “Moodle voor docenten” en brengt op 13-14 oktober 2010 voor het eerst een training “Moodle voor systeembeheerders”. De docenten gaan zelf aan de slag met het creëren en online brengen van leermaterialen en leeractiviteiten. De systeembeheerders leren vooral om hun eigen Moodle site in te richten en aan te passen aan de wensen van de onderwijsinstelling. Beide trainingen kosten SRD 100 per deelnemer. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, vooraf inschrijven is verplicht. Trainers zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden.

Agenda

De training “Moodle voor docenten” is bedoeld voor degenen die cursussen ontwikkelen en voor hen die daadwerkelijk lesgeven of daarbij op enige wijze ondersteunen. Eerdere ervaring met Moodle is welkom, maar niet vereist. Elke deelnemer zit achter een computer en werkt via de Moodle site van ECOIS.

Op de eerste dag komen aan bod: communiceren via forums, chats en messages, online zetten van bestaande leermaterialen, werken met assignments, online toetsen, werken met woordenlijsten en databases en tot slot inzetten van wiki’s. Onderwerpen op de tweede dag zijn: creëren van webpagina’s met multimedia, werken in groepen, systematisch ontwerpen van cursussen, administreren van cursussen en dynamisch aansturen van leerprocessen.

De training “Moodle voor systeembeheerders” is bedoeld voor degenen die het functioneel beheer en het databeheer van een Moodle-systeem verzorgen. Het verdient aanbeveling om eerst de training “Moodle voor docenten” te volgen. Elke deelnemer zit achter een computer en werkt deels via de Moodle site van ECOIS, deels via de eigen Moodle site (bij voorkeur met de toegangsrechten van systeembeheerder).

Op de eerste dag komen aan bod: beschrijven van Moodle als systeem en als proces, installeren en updaten ervan, voorbereiden van een nieuw studiejaar, ondersteunen van cursusontwikkelaars, cursusbegeleiders en van gebruikers in het algemeen. Onderwerpen op de tweede dag zijn: “runnen” van het systeem, afronden van een studiejaar, doornemen van de systeeminstellingen, opzetten van procedures, doornemen van beleidskwesties, en tot slot controleren of werkelijk aan alles gedacht is.

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de trainingen voor SRD 100 per deelnemer aan. De training “Moodle voor docenten” vindt plaats op woensdag 6 en donderdag 7 oktober 2010; de training “Moodle voor systeembeheerders” op woensdag 13 en donderdag 14 oktober 2010. De trainingsdagen duren steeds van 8.30 u. (inloop) tot 15.00 uur. Ze vinden plaats bij het IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan per email via training@ecoisonline.org of telefonisch via 434007 (IOL).

Aanvulling d.d. 20 sept. ’10: De training voor docenten van 6 en 7 oktober is volgeboekt. Daarom wordt deze bij voldoende belangstelling herhaald op 20 en 21 oktober ’10. 

ECOIS-presentatie op Nederlandse onderwijsdagen? Breng DEZE WEEK uw stem uit!

Op de Nederlandse Onderwijsdagen is ECOIS één van de 50 instellingen die concurreren om 20 open plekken in het programma. Via Internet kan het publiek tot en met 19 september 2010 zijn stem uitbrengen. Help ECOIS aan een plek op de agenda en breng via http://www.surfsites.nl/owd2010/open-sessies/ uw stem uit!

Logo onderwijsdagen

Elk jaar organiseren Surfnet en Kennisnet “Dé Onderwijsdagen”; dit jaar op 9 en 10 november 2010 (Utrecht). Het programma bestaat uit een beurs en een conferentie met deels uitgenodigde sprekers, deels open sessies. ECOIS één van de 50 instellingen die concurreren om 20 open plekken in het programma.

In Nederland is de afgelopen jaren veel geld en menskracht geïnvesteerd in onderwijs en ICT. Dat heeft geleid tot een reeks van innovatieprojecten met een schat aan positieve en negatieve ervaringen en een grote hoeveelheid vrij beschikbare en aanpasbare Nederlandstalige producten. Daar kan ook het Surinaamse onderwijs van profiteren. Belangrijk is dan wel, dat ook Nederlandse instellingen op de hoogte raken van wat er juist in Suriname gebeurt. Vandaar dat ECOIS een sessie heeft voorgesteld over “Onderwijs & ICT in Suriname; ongekende mogelijkheden voor Nederlandse instellingen”.

Voor het vooral Nederlandse publiek luidt de toelichting op het ECOIS-voorstel: Suriname is een Nederlandstalig ontwikkelingsland met 500.000 inwoners. Onderwijs met behulp van ICT staat nog in de kinderschoenen. Dat gaat snel veranderen: GSM en Internet dringen steeds dieper in de jungle door; een nieuwe zeekabel naar Trinidad vergroot de bandbreedte duizend maal. Voor Nederlandse instellingen biedt dit ongekende mogelijkheden voor kennisdeling en internationalisering op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De spreker die al vijf jaar ongeveer de helft van zijn tijd in Suriname werkt, wijst u de weg.

Help ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, aan een plek op Dé Onderwijsdagen en breng nog DEZE WEEK (uiterlijk zondag 19 september 2010) uw stem uit via http://www.surfsites.nl/owd2010/open-sessies/ !

Cursus Computer Games Maken voor Docenten ook in Suriname te volgen

De Nederlandse Gamescool start 1 oktober 2010 met een cursus “Computer Games maken voor Docenten”. Deze cursus bestaat uit 2 live bijeenkomsten en 6 online lessen van ongeveer 3 uur. Het materiaal bestaat uit twee boeken en het programma Game Maker. ECOIS biedt docenten in Suriname deze cursus aan voor de gereduceerde prijs van SRD 175. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, vooraf inschrijven is verplicht. De docenten in Nederland zijn Wouter Baars en Pauline Maas; de lokale begeleiders in Suriname zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden.

Logo Gamescool

U wilt met games aan de slag bij u op school (naschool, culturele organisatie of gewoon met een groep jongeren)? In de cursus gamedesign voor leraren leert u hoe u een game ontwerpt, hoe u een game bouwt, hoe u de graphics en animaties van een game kunt maken, hoe u geluiden en muziek gebruikt in een game en hoe u dit didactisch allemaal kunt overdragen aan jongeren. Deze cursus is bedoeld voor docenten en in het algemeen voor mensen die met jongeren werken. Ook docenten in het tertiair onderwijs kunnen deze cursus gebruiken om een basis in gamedesign te krijgen. Zie ook: www.gamescool.nl.

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de cursus in Suriname aan. De normale prijs is EUR 300 (drie honderd Euro). Deelnemers in Suriname betalen slechts SRD 175 (honderd-vijf-en-zeventig SRD)! Dat is zo ongeveer de prijs van alleen de studieboeken. De eerste live bijeenkomst vindt plaats op maandag 4 oktober van 18-21 uur, de tweede tot op donderdag 4 november van 18-21 uur. Ze vinden plaats bij het IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. Vooraf inschrijven is verplicht. Vanaf een week voor de aanvang kunt u bij betaling bij het IOL meteen uw studieboeken meekrijgen. Dat kan per email via training@ecoisonline.org of telefonisch via 434007 (IOL). Zodra u betaald heeft, ontvangt u uw cursusmateriaal en bent u zeker van uw deelnemersplaats.

Aanvulling d.d. 20 sept. ’10: De boeken en software zijn beschikbaar vanaf 27 september ’10, de online lessen vanaf 1 oktober ’10; de eerste live bijeenkomst hebben we één week verschoven en vindt nu plaats op maandag 11 oktober ’10 van 18-21 uur; de tweede live avond blijft onveranderd op 4 november ’10.

ECOIS organiseert thema-avond over “het computerlokaal”

ECOIS organiseert op donderdag 21 oktober 2010 een thema-avond voor schoolhoofden, ICT coördinatoren en docenten over “het computerlokaal”. Het gaat daarbij om zowel organisatorische, didactische als technische aspecten. De studiedag is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, vooraf inschrijven is verplicht. Trainers zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden.

Vier in balans

Steeds meer onderwijsinstellingen hebben (of krijgen binnenkort) de beschikking over een eigen computerlokaal. Dat leidt tot een aantal organisatorische, didactische en technische vraagstukken waar niet iedereen meteen een oplossing voor weet. ECOIS wil via een studiedag helpen om de beschikbare kennis en ervaring optimaal met elkaar te delen. De studiedag zelf vindt (uiteraard) plaats in een computerlokaal en maakt gebruik van software voor onderling samenwerken.

De thema-avond over het computerlokaal is bedoeld voor schoolhoofden, ICT coördinatoren en docenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn: brandende vragen, een assessment van de eigen situatie, praktijkervaringen met organisatie, techniek en didactiek en een ontwikkelmodel. Afhankelijk van de belangstelling kan de thema-avond uitgroepen tot een periodiek overleg.

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de studie-avond gratis aan. De studie-avond “het computerlokaal” vindt plaats op donderdag 21 oktober 2010. Ze duurt van 18.00-21.00 u. en vindt plaats bij het IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. Vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan per email via training@ecoisonline.org of telefonisch via 434007 (IOL).

Gaming summerschool leverde vijf nieuwe games op

Begin augustus vond bij het FHR Lim A Po Institute for Social Studies in Paramaribo (Suriname) de zevende internationale ISAGA Summer School on Gaming/Simulation plaats. Deelnemers en docenten uit acht verschillende landen waarvan ruim de helft uit Suriname verdiepten zich zes volle dagen (plus halverwege een uitstapje) in het ontwerpen van policy exercises, business simulations en experiental learning games. In vijf subgroepen werkten ze aan even zoveel games.

ISAGA Summer School

Beleidsmedewerkers van ministeries, docenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en van de Lerarenopleidingen, maar ook van een Atheneum, medewerkers van NGO’s, trainers en consultants, ze vonden elkaar rond het thema gaming. Op de eerste cursusdag vond de eerste krachtmeting plaats. Samen moesten zij HEX-land besturen, een ontwikkelingsland met drie bestuurslagen en een hoop problemen. Het werd een spannende kennismaking met gaming die velen bij zal blijven. Vanaf de tweede dag werd er ook in vijf groepen gewerkt die elk onder leiding van één van de docenten een game ontwikkelden.

De groep onder leiding van Willy Kriz, een van de twee oprichters van de Summer School, ontwikkelde een game om managers en medewerkers te leren samen te werken en daarbij regels en procedures na te komen. De groep van Joan Teach ontwikkelde een reeks van kleine games om tieners te helpen bij specifieke problemen; het zou uitmonden in een game voor potentiële dropouts uit het voortgezet onderwijs. Dat is (ook) in Suriname een groot probleem, met name bij de jongens. Paola Rizzi, de andere oprichter, had een groep die vooral in ruimtelijke ordening geïnteresseerd was. Zij maakten een frame-game voor complexe besluitvorming en passen dat toe op Meerzorg. Dat is het gebied aan de overzijde van de Suriname-rivier. Vroeger, toen de pontjes naar Commewijne daar allemaal aanmeerden was er veel bedrijvigheid. Sinds de Wijdenboschbrug af is, komt er haast geen verkeer meer. Dick Teach werkte met zijn groep ook aan problemen in organisaties: “samen werken aan een gemeenschappelijk doel”. De vijfde groep stond onder leiding van Pieter van der Hijden. Onder de naam “Love your body” werkte deze groep aan een bordspel voor Surinaamse lagere school kinderen. Ze kunnen daarmee leren om door aandacht voor voeding en lichaamsbeweging beter voor hun lichaam te zorgen.

Het formele programma duurde elke dag tot half vier. Daarna hadden de docenten voor geïnteresseerden elke dag nog iets bijzonders in de aanbieding. Voor veel deelnemers voldoende reden om tot in de vroege avond te blijven. Ook de Social Events waren de moeite waard: de Summer School startte met een welkomstdiner aangeboden door het FHR Lim A Po Institute in Spice Quest, een restaurant dat gebouwd is tussen de resten van de destijds door militairen vernietigde drukkerij van een progressieve krant. Halverwege de week maakte het gezelschap per boot een uitstapje naar het district Commewijne ten Oosten van Paramaribo. Allereerst werd aangemeerd bij Fort Nieuw Amsterdam op de plaats waar de Commewijnerivier uitmondt in de Suriname-rivier met de Atlantische Oceaan om de hoek. Het Fort is nu een klein dorp met een openluchtmuseum. Vervolgens konden we ergens aan land gaan om te voet naar de plantage Frederiksdorp te wandelen voor de lunch. Daarna terug over de rivier om dolfijnen te spotten, de plantage Rust en Werk te bezoeken, nog wat te zwemmen en weer terug naar Paramaribo te varen. Op de laatste dag van de Summer School presenteerden al de groepen hun games aan elkaar met ’s avond een afscheidsdiner in de Garden of Eden.

ISAGA, de International Simulation and Gaming Association, organiseerde de Summer School voor de zevende keer; elk jaar vindt ze in een ander land plaats. Vóór Paramaribo waren München (Duitsland), Krakow (Polen), Dornbirn (Oostenrijk), Venetië (Italië), New Delhi (India) en Cluj (Roemenië) aan de beurt. In Suriname was het FHR Lim A Po Institute for Social Studies de samenwerkingspartner en gastheer. Het had de Summer School als “executive course on designing policy exercises, business simulations en experiential learning games” in zijn programmering opgenomen. In 2011 vindt de Summer School zeer waarschijnlijk in Estland plaats, dat data zijn nog niet bekend. Het ISAGA- congres is van 11-18 juli 2010 in Warshaw (Polen). Leden van ISAGA (in 2011: EUR 50) krijgen korting op de deelnemersprijs van deze evenementen. Zie ook: www.isaga.info. Nadere inlichtingen: Pieter van der Hijden (pvdh@sofos.nl).

Nieuw op onze website

Het lesmateriaal bij de trainingen “Moodle introductie” en “Moodle voor docenten” is vrij toegankelijk gemaakt. U hebt geen account nodig om het op onze website (www.ecois.sr) te bekijken.

Contact

Het algemeen contactadres van ECOIS is: info@ecoisonline.org. Om u in te schrijven voor onze trainingen enz. is het adres: training@ecoisonline.org (tel. 434007). Onze website vindt u op http://www.ecois.sr.

ECOIS-contactpersonen
Pieter van der Hijden
Ton Wolf

*) U krijgt deze Nieuwsbrief van het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname maximaal zes maal per jaar. Stelt u geen prijs meer op toezending dan kunt u zich per email afmelden via info@ecoisonline.org.

Oorspronkelijke publicatie 20 september 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: