ECOIS-Nieuwsbrief december 2010

ECOIS-logo

ECOIS-nieuwsbrief december 2010

Aan de abonnees op de gratis Ecois-Nieuwsbrief*)

Het heeft even geduurd, maar daarom krijgt u nu een dubbeldik “kerstnummer” van de Ecois-nieuwsbrief.

In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief december 2010

 • Ecois zet Minov-examens 2010 online
 • Ecois start met werkgemeenschappen, als eerste “Het computerlokaal”
 • Ecois schrijft voorstel voor bijscholen leerkrachten binnenland via afstandsonderwijs
 • Ecois brengt opnieuw Moodle training voor docenten
 • Ecois brengt nieuwe cursus “ICT-skills voor kenniswerkers”
 • Ecois start met werkgemeenschap “Gaming”
 • Over Ecois

Redactie: Pieter van der Hijden, Marco Ligtvoet, Lucenda Plet, Ton Wolf. Centraal email-adres: info@ecoisonline.org. Website: http://www.ecois.sr.

Ecois zet Minov-examens 2010 online

Ecois heeft de Minov-examens 2010 op zijn website gepubliceerd, net als eerder die van 2007 t/m 2009. Het Examenbureau van Minov heeft hiervoor toestemming verleend. Alle examens zijn te vinden op http://www.ecois.sr. Ze bieden ideaal trainingsmateriaal voor de examens 2011.

Ecois heeft de glo-toetsen van 2010 en de eindexamens en herexamens van mulo, havo en vwo online gezet. Ook de correctiesleutels van glo en mulo staan nu online. Dat laatste geldt ook voor de correctiesleutels 2007 t/m 2009 voor glo en mulo. Die ontbraken toen Ecois eerder de examens 2007 t/m 2009 publiceerde. Alles bij elkaar genomen, heeft Ecois nu ruim 600 bestanden met examens via zijn website toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Het Examenbureau van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft aan Ecois toestemming gegeven voor de publicatie van de oude examens. Dat geeft leerlingen, ouders en leerkrachten de gelegenheid om zich nog beter voor te bereiden op de examens 2011.

Ecois wil de examenpagina’s graag aanvullen met nog meer (interactief) leermateriaal voor de betreffende studenten. Personen en/of organisaties die daar ideeën over hebben kunnen contact opnemen.

ECOIS is het Expertisecentrum voor Onderwijs & ICT in Suriname. Het is opgericht door het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), het Nederlandse Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) en Sofos Consultancy.

De website van Ecois heeft als adres http://www.ecois.sr. Behalve de genoemde examens bevat de website veel informatie over onderwijs & ict in Suriname, digitale leermiddelen, deskundigheidsbevordering van docenten en visie-ontwikkeling ten aanzien van onderwijs en ict.

Ecois start met werkgemeenschappen, als eerste “Het computerlokaal”

Ecois gaat voor verschillende thema’s werkgemeenschappen opzetten. Via studie-avonden en via de website werken de deelnemers samen aan kennisontwikkeling, uitwisseling en toepassing. De eerste werkgemeenschap heet “Het computerlokaal” en is bedoeld voor professioneel geïnteresseerden in onderwijs en ict. Op 21 februari 2011 organiseert zij haar tweede studie-avond.

De Werkgemeenschap “Het computerlokaal” richt zich op de school die wil beginnen met ict in het onderwijs. Voor een dergelijke school is het de kunst om het juiste evenwicht te vinden tussen de infrastructuur (computers, netwerk, lokaal), didactiek, deskundigheid van de leerkrachten en onderwijsvisie. In oktober 2010 vond een eerste studie-avond plaats. De nadruk lag toen op de infrastructuur. Op 21 februari 2011 volgt een nieuwe studie-avond met nadruk op de onderwijsvisie. De werkgemeenschap heeft ook een eigen pagina op de Ecois-website.

Ecois heeft de afgelopen jaren met zijn nieuwsbrieven, website en trainingen een groeiende groep geïnteresseerden uit het onderwijs weten te bereiken. Zij krijgen nu de kans om ook zelf actief te worden in een zogeheten werkgemeenschappen (Community of Practice). Dat zijn tamelijk informele en vaak virtuele ontmoetingsplaatsen voor uitwisseling van kennis en ervaring, bij voorkeur ook gericht op een concreet doel. Dat concrete doel bepalen de werkgemeenschappen zelf, al zal Ecois wel met wat suggesties komen. In februari 2011 zullen werkgemeenschappen voor Gaming en voor Moodle worden gelanceerd. Zie daarover elders in deze Nieuwsbrief.

De volgende bijeenkomst van de Werkgemeenschap “Het computerlokaal” vindt plaats op maandag 21 februari 2011 van 17.30 (inloop) – 21 uur. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de studie-avond gratis aan. Inschrijven is echter verplicht. Dat kan via de Ecois-website (http://www.ecois.sr) of HIER.

Ecois schrijft voorstel voor bijscholen leerkrachten binnenland via afstandsonderwijs

Ecois heeft op verzoek van Bureau Onderwijs Binnenland van Minov een voorstel ontwikkeld voor het bijscholen van leerkrachten in het binnenland via modern afstandsonderwijs.

Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) wil het onderwijs in Suriname kwalitatief en kwantitatief verbeteren. Vooral in het binnenland laat dat sterk te wensen over. Eén van de oorzaken daarvan is dat veel leerkrachten daar onvoldoende opgeleid zijn. Het Ministerie organiseert daarom bijscholing via de Avondopleiding Onderwijzersakte. Daarmee kan het echter maar een deel van de betrokken leerkrachten bereiken. Voor de overigen zou deelnemen teveel reistijd en daarmee teveel afwezigheid op school betekenen. Een andere aanpak van de bijscholing is daarom gewenst.

Van een aantal onvolledig bevoegde leerkrachten is bekend dat men zijn positie graag wil verbeteren. Dat kan door bijscholing, maar dat is in het binnenland, zoals hierboven aangegeven, niet altijd mogelijk. Sommigen zouden daarom naar de stad willen verhuizen, maar dan is het binnenland hen kwijt. Ook om deze reden is een andere aanpak van de bijscholing gewenst.

Intussen werken verschillende telecom-providers aan GSM-netwerken die tot ver in het (bewoonde) binnenland reiken. Met de komst van deze in wezen digitale telecommunicatie tot in de dorpen, behoort ook Internet tot de mogelijkheden. Dat brengt modern afstandsonderwijs, d.w.z. e-learning via Internet, binnen het bereik. Daardoor zouden leerkrachten zich verder kunnen ontwikkelen en tegelijk beschikbaar blijven op hun werkplek en voor hun doelgroep.

Het opzetten van modern afstandsonderwijs voor leerkrachten in het binnenland vraagt om samenwerking tussen vele personen en instanties die per definitie op afstand van elkaar opereren. Organisatorische, onderwijskundige en technische expertise zijn nodig. Het Bureau Onderwijs Binnenland (BOB) van Minov wil daarom via een proefproject ervaring opdoen met deze vorm van bijscholing. Het wil ook aan de betrokken leerkrachten duidelijk maken dat het werk maakt van hun behoefte aan bijscholing. BOB heeft het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname (Ecois) gevraagd om hiervoor een projectopzet te formuleren.

De projectopzet is klaar. Het gaat om een proefproject voor 60 leerkrachten uit 20 scholen in Boven-Suriname. Zij kunnen gedurende één schooljaar de eerstejaarsvakken Pedagogiek en Nederlands via een computer op hun school gaan volgen. Dat gebeurt niet door naar een soort van tv-uitzendingen uit Paramaribo te kijken, maar door intensief interactief werk. Na een jaar wordt het geheel geëvalueerd. Daarna kan hopelijk opschaling plaatsvinden: meer leerkrachten, meer vakken en op permanente basis.

Het Ecois-rapport “Technisch voorstel: Proefproject Bijscholing Leerkrachten Binnenland via Modern Afstandsonderwijs” is te downloaden vanaf de Ecois-website http://www.ecois.sr.

Ecois brengt opnieuw Moodle training voor docenten

Ecois herhaalt op 3-4 februari 2011 zijn training “Moodle voor docenten”. Deelnemers gaan daarbij zelf aan de slag met het creëren en online brengen van leermaterialen en leeractiviteiten. De training kost SRD 200 per deelnemer. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, vooraf inschrijven en betalen is verplicht. Voor oud-deelnemers aan Moodle-trainingen start Ecois op 28 februari 2011 een werkgemeenschap. Tijdens de eerste bijeenkomst daarvan staat onder meer een preview van Moodle 2.0 op het programma.

Agenda

Training “Moodle voor Docenten”

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, propageert en ondersteunt het gebruik van de gratis Elektronische Leeromgeving Moodle. De training “Moodle voor docenten” is bedoeld voor degenen die cursussen ontwikkelen en voor hen die daadwerkelijk lesgeven of daarbij op enige wijze ondersteunen. Eerdere ervaring met Moodle is welkom, maar niet vereist. Elke deelnemer zit achter een computer en werkt via de Moodle site van Ecois.

Op de eerste dag komen aan bod: communiceren via forums, chats en messages, online zetten van bestaande leermaterialen, werken met assignments, online toetsen, werken met woordenlijsten en databases en tot slot inzetten van wiki’s. Onderwerpen op de tweede dag zijn: creëren van webpagina’s met multimedia, werken in groepen, systematisch ontwerpen van cursussen, administreren van cursussen en dynamisch aansturen van leerprocessen. De trainers zijn Ton Wolf en Pieter van der Hijden.

Werkgemeenschap Moodle

Voor oud-deelnemers aan Moodle-trainingen gaat Ecois een werkgemeenschap opzetten. Die biedt docenten en systeembeheerders de gelegenheid om regelmatig fysiek (studie-avonden) en virtueel (website) bij elkaar te komen en onderlinge ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke problemen aan te pakken enz. De werkgemeenschap start met een studie-avond op maandag 28 februari 2011. Daar wordt onder meer een preview van Moodle 2.0 geboden.

Moodle 2.0

Moodle heeft versie 2.0 uitgebracht. Deze versie bevat veel zichtbare en niet direct zichtbare verbeteringen voor studenten, docenten en beheerders. Ecois raadt onderwijsinstellingen aan zich eerst goed in de nieuwe mogelijkheden te verdiepen, zodat de onderwijskundige meerwaarde optimaal benut kan worden. Op de eerste studie-avond van de Werkgemeenschap Moodle krijgt u Moodle 2.0 te zien. In maart gaat de Ecois website over op Moodle 2.0 en vanaf dat moment zijn ook Ecois-trainingen op die versie gebaseerd. Ecois verwacht dat de meeste Surinaamse instellingen die Moodle gebruiken vlak vóór het nieuwe studiejaar op Moodle 2.0 zullen overschakelen.

De training “Moodle voor docenten” vindt plaats op donderdag 3 en vrijdag 4 februari 2011, beide dagen van 8.30 u. (inloop) tot 15.00 uur. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de training voor SRD 200 per deelnemer aan. U kunt zich inschrijven als deelnemer via de Ecois-website (http://www.ecois.sr) of HIER en betalen bij het IOL-secretariaat.

De eerste bijeenkomst van de Werkgemeenschap Moodle vindt plaats op maandag 28 februari van 17.30 (inloop) tot 21.00 u. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht. U kunt zich inschrijven als deelnemer via de Ecois-website (http://www.ecois.sr) of HIER. Oud-deelnemers aan Moodle-trainingen hebben voorrang.

Ecois brengt nieuwe cursus “ICT-skills voor kenniswerkers”

Ecois start op 3 februari 2011 met de training “ICT-skills voor kenniswerkers”. Tijdens alle sessies werken de deelnemers in een computerlokaal aan het verbeteren van hun persoonlijk en professioneel gebruik van informatie- en communicatietechnologie. De programma’s waarmee gewerkt wordt, krijgen zij ook mee voor thuisgebruik.

Ecois richt zich niet alleen op het gebruik van ICT binnen het leerproces, maar ook op ICT als hulpmiddel voor onderwijsprofessionals en andere geïnteresseerden bij hun intellectuele werkzaamheden, privé of zakelijk. Vandaar dat Ecois de training “ICT-skills voor kenniswerkers” gaat aanbieden. De deelnemers daaraan gaan hun kennis van Office-applicaties verdiepen, hun geest verruimen met mindmapping, hun zoekstrategie naar Internet-bronnen professionaliseren en praktijk-ervaring opdoen met analytische hulpmiddelen en moderne webtechnieken.

De training vindt plaats in een computerlokaal met Internet-toegang. De open source software die gebruikt wordt, krijgt men ook mee naar huis voor gebruik op de eigen (Windows) PC of laptop. De trainers zijn Pieter van der Hijden en Ton Wolf.

De training “ICT-skills voor kenniswerkers” bestaat uit vier avondbijeenkomsten en twee dag-bijeenkomsten. De avondbijeenkomsten vinden plaats op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 februari 2011 van 18-21 uur, de dagbijeenkomsten op donderdag 7 en vrijdag 8 april 2011 van 8.30-15 uur. Locatie: IOL, computerlokaal A7, Campus Leysweg, Paramaribo. Het aantal deelnemers is beperkt tot het aantal beschikbare computers, 20 in dit geval. ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, biedt de training voor SRD 400 per deelnemer aan. U kunt zich via de Ecois-website (http://www.ecois.sr) inschrijven als deelnemer ofHIERen betalen bij het IOL-secretariaat.

Ecois start met werkgemeenschap “Gaming”

Ecois gaat een werkgemeenschap “Gaming” opzetten. In eerste instantie is die bedoeld voor degenen die in augustus 2010 deelnamen aan de ISAGA Summer School on Gaming/Simulation en voor de deelnemers aan de Ecois/Gamescool-cursus “Computergames maken voor docenten”.

In augustus 2010 organiseerde het FHR Institute for Social Studies samen met de International Simulation and Gaming Association (ISAGA) een internationale zomercursus. Van de 20 Surinaamse deelnemers wil een aantal actief blijven op dit terrein. Verder nemen op dit moment 12 mensen deel aan de Ecois/Gamescool-cursus “Computergames maken voor docenten”. We verwachten dat ook een aantal van hén “door” wil gaan. Daarom biedt Ecois beide groepen aan om samen een werkgemeenschap “Gaming” te vormen. Het gaat daarbij om het ontwikkelen en toepassen van spelsimulatie, al dan niet met computers. Get!T Training &Consultancy treedt als gastheer op.

De eerste bijeenkomst van de Werkgemeenschap “Gaming” vindt plaats op maandag 14 februari 2011 van 17.30 (inloop) – 21 uur. Locatie: Get!T Training & Consultancy, Vergeetmijnietstraat #13, Zorg en Hoop, Paramaribo. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat laatste kan via de ECOIS-website (http://www.ecois.sr) of HIER. Oud-deelnemers aan de ISAGA Summer School en aan de cursus “Computergames maken voor docenten” hebben voorrang.

Over Ecois

Ecois-team uitgebreid

Sinds kort is het Ecois-team uitgebreid.We zijn nu met zijn vieren:

 • Pieter van der Hijden (Sofos) – pvdh@sofos.nl – Sinds de start bij Ecois – Pieter is een consultant op het gebied van organisatie en ICT met als specialismen e-government, e-learning, gaming/simulation en fablabs.
 • Marco Ligtvoet (IOL) – mjwligtvoet@hotmail.com – Nieuw bij Ecois – Marco is adjunct-opleidingscoördinator aardrijkskunde, docent, (fysisch) geograaf en enthousiast computergebruiker voor onderwijsdoeleinden.
 • Lucenda Plet (IOL) – p_lucenda@hotmail.com – Nieuw bij Ecois – Lucenda is o.a. economie-docent.
 • Ton Wolf (IOL) – a.j.g.wolf@gmail.com – Sinds de start bij Ecois – Ton is neerlandicus, docent en directielid van IOL en senior researcher bij IMWO.

Volgende nieuwsbrief

De volgende Nieuwsbrief komt al in januari 2011. Daarin kunt u meer lezen over:

 • De Ecois-jaarconferentie die op woensdag 13 april 2011 plaats gaat vinden.
 • De Ecois/Gamescool-cursus “Computergames maken voor docenten” die we vanaf 4 april gaan herhalen.
 • en nog veel meer.

Contact

Het algemeen contactadres van Ecois is: info@ecoisonline.org. Vragen over bijeenkomsten kunt u stellen via administratie@ecoisonline.org. Inschrijven voor bijeenkomsten kan via onze website op http://www.ecois.sr.

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2011!

Het ECOIS-team: Pieter van der Hijden, Marco Ligtvoet, Lucenda Plet en Ton Wolf; info@ecoisonline.org.

*) U ontvangt deze Nieuwsbrief (max. 6 maal per jaar) omdat u ooit aan onze bijeenkomsten heeft deelgenomen of omdat wij om andere redenen aangenomen hebben dat u in ons werk geïnteresseerd bent. Wilt u de Nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat ons dat dan even per e-mail weten (administratie@ecoisonline.org).

Oorspronkelijke publicatie 20 december 2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: