ECOIS voorstel: COVID-19: Schakel over op online leren

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn alle scholen in Suriname voorlopig gesloten. Een snelle, simpele en goedkope impuls in modern afstandsonderwijs zou het risico op een verloren studiejaar kunnen verkleinen.

ECOIS roept het Ministerie van OWC op met spoed over te schakelen op een vorm van modern afstandsonderwijs. Dat kan het beste centraal aangepakt worden, maar dat kost tijd en geld. Daarom beperkt ECOIS zich hier tot pilots die snel en goedkoop gerealiseerd kunnen worden: ECOIS roept individuele leerkrachten/leraren op om zelf het initiatief te nemen tot dergelijke pilots en is bereid daarbij met raad en daad te helpen.

De pilots houden in dat individuele leerkrachten/leraren voor hun klas een digitale leeromgeving creëren, daarmee het contact met hun leerlingen herstellen, de leerlingen de mogelijkheid bieden voor onderlinge communicatie en een aangepast leerproces opstarten.

Achtergrond

Ten gevolge van de COVID-19 crisis heeft de regering van Suriname besloten de scholen van 16 maart tot 16 april 2020 vroegtijdig met Paasvakantie te sturen en mogelijk wordt dat nog langer. Leerkrachten/leraren verliezen het contact met hun leerlingen en die weer met elkaar. Het leerproces is tot stilstand gekomen. Misschien wordt 2019/2020 wel een verloren studiejaar.

Deze ontwikkeling staat haaks op de intenties van de Surinaamse regering om te werken aan de realisatie van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, i.c. de Sustainable Development Goals (SDGs). Doel 4.1 stelt hoge eisen aan het formele primair en secundair onderwijs, doel 4.6 herinnert aan basale geletterdheid en rekenvaardigheid en 11.b wijst op de weerbaarheid tegen rampen zoals verwoord in het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction met daarin weer nadruk op het onderwijs als vitale en te beschermen sector.

ECOIS roept het Ministerie van OWC op met spoed over te schakelen op een vorm van modern afstandsonderwijs. Dat kan het beste centraal aangepakt worden, maar dat kost tijd en geld. Daarom beperkt ECOIS zich hier tot pilots die snel en goedkoop gerealiseerd kunnen worden: ECOIS roept individuele leerkrachten/leraren op om zelf het initiatief te nemen tot dergelijke pilots en is bereid daarbij met raad en daad te helpen.

ECOIS spoort de individuele leraar tot het volgende aan:

 • U creëert voor uw klas een digitale leeromgeving (Moodle) en met inbegrip van video conferencing en gedeeld whiteboard (Big Blue Button). U herstelt het contact met uw leerlingen, geeft hen mogelijkheden voor onderlinge communicatie en start een aangepast leerproces op.
 • En: u werkt samen met collega’s aan het delen van kennis en inzichten en het verder ontwikkelen van deze manier van werken.

Stap 1: Zet vandaag nog uw klas online

Geïnteresseerde leraren gaan met hulp van ECOIS:

 • een gratis Nederlandstalige Moodle website voor 50 gebruikers aanmaken
 • een eigen cursus binnen die site zetten
 • hun eigen leerlingen als gebruiker van de site registreren en aanmelden bij de cursus

Daarna kunnen ze het online leerproces starten.

De hulp van ECOIS bestaat uit het leveren van een uitgebreide handleiding en het beschikbaar zijn op afroep, op afstand, voor hulp en inlichtingen.

Stap 2: Start met online leren

De leraren bepalen uiteraard zelf hoe ze hun lessen willen opbouwen, welke onderdelen online en welke offline plaatsvinden, en hoe dan: individueel, in groepjes of plenair.

Als de lessen een vast stramien volgen, een bepaalde indeling die elke keer terugkomt, weten de leerlingen beter waar ze aan toe zijn en kunnen ze niet verdwalen.

ECOIS raadt aan om met een basisopzet te beginnen. Het gaat daarbij om drie niveau’s:

 1. Technisch aangesloten – zorg dat alle leerlingen contact kunnen krijgen met de digitale leeromgeving, in ieder geval via een smartphone, maar liefst ook via een laptop of computer; train hen in enkele basisvaardigheden bijv. door hen te vragen zich voor te stellen op hun profielpagina en een pasfoto te uploaden;
 2. Bereikbaar, liefst ook per email – zorg dat mededelingen die u online zet daadwerkelijk alle leerlingen bereiken; zorg dat alle leerlingen op tijd weten wanneer ze online verwacht worden; neem meteen contact op met eventuele afwezigen: “leave no one behind”;
 3. Scala aan communicatiefuncties – ga op vaste tijden met uw klas online voor plenaire activiteiten; zorg dat de leerlingen vertrouwd raken met het videosysteem incl. gedeeld whiteboard en ondersteunende chat; maak er geen punt van als ze het ook voor hun eigen aangelegenheden gebruiken; handel individuele vragen van leerlingen waar mogelijk collectief af, bijv. via discussieforum.
 4.  

In de loop der tijd kan een leraar telkens technische functionaliteit toevoegen en de leerlingen daarmee eerst laten oefenen tijdens een plenaire online les voordat ze bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk alleen op zichzelf zijn aangewezen:

 1. Hand-outs altijd online – verspreid hand-outs alleen nog online; bij voorkeur als PDF;
 2. Werkstukken online – Werkstukken van leerlingen online ontvangen, beoordelen en van punten voorzien;
 3. Rijke leermaterialen – Gebruik interactieve multimedia en interessante weblinks als rijke leermaterialen;
 4. Individueel leren – Bied de leerlingen individuele leeractiviteiten aan, bijv. formatieve toetsen met automatische feedback, individuele feedback via formulier, summatieve toetsen;
 5. Sociaal leren – Bied de leerlingen sociale leeractiviteiten aan, bijv. samen werken aan een glossary, een wiki, een discussieforum of een groepsgewijze videoconference.
 6.  

De hulp van ECOIS bestaat uit het creëren van een community van betrokken leraren waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden, extra instructies te vinden zijn enz.

Stap 3: Breid uw kennis en ervaring verder uit en kom met nieuwe voorstellen

Het is belangrijk dat de ervaringen van de deelnemende leraren bij elkaar komen, dat ze inzicht geven in wat werkt en wat niet, dat de leraren een community vormen die op grond van hun ervaringen hun schoolmanagement, maar ook het ministerie kunnen adviseren.

De bijdrage van ECOIS bestaat uit het faciliteren van dit proces.

Aan de slag

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: