ECOIS-nieuwsbrief april 2020: “Zet vandaag nog uw klas online”

Schoolklassen, studie/projectgroepen, trainingsgroepen: vanwege COVID-19 zitten de deelnemers thuis en liggen onderwijs, projectwerk of trainingen zo goed als stil. ECOIS stelt daarom het Ministerie van OWC, onderwijsinstellingen en trainingsbureaus voor om met spoed over te schakelen op modern afstandsonderwijs dat thuis gevolgd kan worden; óók als daar niet eenmaal 24 uur stroom en/of internet is. De aanpak kan zowel top-down vanuit de organisaties als bottom-up via pilots op initiatief van individuele leerkrachten, leraren, coördinatoren en trainers plaatsvinden. ECOIS wil daar met raad en daad bij helpen en start daarom de campagne “Zet vandaag nog uw klas online”.

Toon de vier stappen van de handleiding "Zet vandaag nog uw klas online"
Indeling van de handleiding “Zet vandaag nog uw klas online” in vier stappen

Oplossing

ECOIS, het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname, heeft uitgezocht hoe schoolklassen snel en goedkoop online kunnen gaan. Leerkrachten, leraren enz. kunnen daardoor het contact herstellen met hun leerlingen; leerlingen onderling óók. De leerlingen krijgen meer structuur in hun dagen thuis. Leraren kunnen weer starten met lesgeven, leermateriaal distribueren, discussies en peilingen houden. Gaat dat goed en is iedereen aan boord dan kan het aantal functies van deze online voorziening snel uitgebreid worden.

De oplossing die ECOIS voorstelt bestaat uit een digitale leeromgeving, dat is een interactieve website waarmee leerkrachten en leerlingen communiceren. Op deze site krijgt elke klas een eigen startpagina met een agenda, een mededelingenrubriek, een discussieforum en faciliteiten voor videoconferencing, delen van een whiteboard en chatten. Daarmee kan de leerkracht het leerproces opstarten. Geleidelijk aan kan hij/zij dan de startpagina van de klas uitbreiden met leermaterialen, opdrachten, toetsen, beoordelingen enz.

Bottom-up

Innoveren start in de regel bottom-up. Individuele leerkrachten, trainers enz.  zien een probleem, bedenken een oplossing en proberen die te realiseren. Speciaal voor hen heeft ECOIS de handleiding “Zet vandaag nog je klas online” opgesteld. De leerkracht maakt daarmee een gratis website met de digitale leeromgeving Moodle aan (max. 50 gebruikers), plaatst daar een standaard cursus voor de eigen klas op, registreert alle leerlingen als gebruiker en het online leren kan beginnen. Leerkracht en leerlingen maken contact met de site via de gratis Moodle Mobile app op smartphone of tablet of via een laptop met internet.

Deze methode werkt, zolang als een docent maar met één klas te maken heeft. Binnen het GLO is dat het geval, maar in het VOJ en VOS hebben docenten doorgaans meerdere klassen. Je hebt dan aan één gratis site met max. 50 gebruikers niet voldoende. Bij bottom-up initiatieven hangt alles van de betrokken docenten af. Dat is een kracht, maar ook een zwakte. Vroeg of laat komt er daarom een moment dat bottom-up oplossingen beter vervangen kunnen worden door een top-down aanpak.

Top-down

Bij de top-down aanpak ligt het initiatief bij het ministerie, individuele onderwijsinstellingen en/of trainingsbureaus. Het ministerie neemt dan een aantal zaken van de individuele leerkracht/leraar over. Het zorgt bijvoorbeeld voor één gemeenschappelijke en professioneel beheerde server voor de digitale leeromgeving, voor trainingen en ondersteuning van de leerkrachten/leraren, en mogelijk ook voor het centraal aanbieden van bepaalde leermaterialen en leeractiviteiten (toetsen?). De individuele docent kan zich dan concentreren op het leerproces zelf.

Ook voor de top-down aanpak raadt ECOIS de digitale leeromgeving Moodle aan. Dit gratis en open source systeem is wereldwijd marktleider, aanvankelijk vooral in het hoger onderwijs, steeds vaker ook voor secundair en primair onderwijs én bedrijfstrainingen. Sinds 2005 maken ook in Suriname onderwijsinstellingen er gebruik van. Suriname beschikt daardoor over lokale expertise op het gebied van inrichten, functioneel beheren van de site en ondersteunen van gebruikers.

Geen stroom, geen internet?

Om het bovenstaande te realiseren heeft de leerkracht/leraar een laptop met internetbrowser en een internetverbinding nodig. De leerlingen hebben aan een smartphone (van één van de ouders?) met de gratis Moodle Mobile app voldoende.

Voor een smartphone is eenmaal 24 uur elektriciteit niet nodig; af en toe kunnen opladen natuurlijk wél. Voor de gratis Moodle Mobile app hoef je ook niet continu mobiele data te gebruiken of wifibereik hebben; wel voor live video lessen, maar niet voor allerlei andere zaken. Als je je leermateriaal namelijk downloadt op een moment dat je “online” bent, kun je het daarna ook “offline” blijven gebruiken.

Tot slot

Via een interactieve handleiding (ook beschikbaar als PDF) wijst Ecois de leerkrachten/leraren, studiegroep-coördinatoren en  trainers de weg bij het opzetten van de digitale leeromgeving, het inrichten van een cursus daarbinnen en het registreren van de leerlingen. ECOIS zet voor de betrokken docenten een community op waar vragen gesteld en beantwoord kunnen worden, extra instructies te vinden zijn enz.

Het Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname (ECOIS) is een samenwerkingsverband gericht op voorlichting, advies, implementatie en training op het gebied van ict en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). De focus ligt op doel 4: Goed Onderwijs voor Iedereen!

Voor meer informatie:

Eén gedachte over “ECOIS-nieuwsbrief april 2020: “Zet vandaag nog uw klas online””

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: