Nieuws

Haalbaarheidstudie naar Surinaams expertisecentrum voor onderwijs & ICT van start

Oorspronkelijke publicatie 2 augustus 2009

Onlangs zijn het Surinaams Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) en het Nederlandse Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) een haalbaarheidstudie gestart naar een Expertisecentrum voor Onderwijs & ICT in Suriname (ECOIS). Sofos Consultancy adviseert hierbij. UTSN is de sponsor.

Het Meerjarenontwikkelingsplan 2006-2011 van de Regering van de Republiek Suriname stelt dat het onderwijssysteem van Suriname zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin verbetering behoeft. De aantallen dropouts en zittenblijvers moeten omlaag, vooral in het binnenland. Leermethoden moeten gemoderniseerd en het onderwijs moet beter toegankelijk zijn.

IOL en SLO vinden samen dat moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) het onderwijs in Suriname sterk kan verbeteren. Met ICT kan het onderwijs aantrekkelijker worden en meer motiverend voor de leerlingen. De computer en het Internet maken nieuwe didactische werkvormen mogelijk. Ook kunnen cursussen daarmee op een andere wijze gegeven worden (afstandsonderwijs).

IOL en SLO willen een Surinaams expertisecentrum voor onderwijs met ICT opzetten. Dit zal organisaties in het veld kunnen ondersteunen, zelf projecten kunnen uitvoeren en adviezen aan beleidsmakers kunnen verstrekken.

De komende maanden gaan Ton Wolf van IOL en Wim de Boer van SLO de haalbaarheid van het voorgestelde expertisecentrum onderzoeken. Pieter van der Hijden van Sofos Consultancy, een consultant die zowel in Suriname als in Nederland actief is op het gebied van e-learning, zal met hen meewerken. Deze maand gaan zij in Suriname voor alle betrokkenen verschillende werkconferenties organiseren. Zij hopen daar zo veel mogelijk stakeholders te ontmoeten om met hen van gedachten te wisselen over het nieuwe centrum. In maart willen zij hun bevindingen presenteren.

De haalbaarheidstudie wordt mogelijk gemaakt door UTSN, het Uitvoeringsbureau Twinning Suriname Nederland.